Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida

Obert el termini per optar a la gestió del bar de les Piscines Municipals de Cubells

Cobrirà el període comprès entre el 23 de juny de 2022 i el 11 de setembre de 2022

12/05/2022

Aquest dijous, 12 de maig, s’ha obert el termini per presentar ofertes per l’explotació del servei del bar de les piscines municipals per la temporada d’estiu 2022.

La durada de la concessió serà d’una temporada, i cobrirà el període comprès entre el 23 de juny de 2022 i el 11 de setembre de 2022, de forma obligatòria, segons les necessitats del servei.

L’obertura del bar serà obligatòriament el mateix que el d’obertura de les piscines i que s’estableix en horari de 11:30 hores a 20:30 hores, de dilluns a diumenge i festius inclosos. No obstant l’anterior, la piscina es tancarà de 14:00 a 15:00h per necessitats del servei. Excepcionalment, i amb autorització expressa de l’Ajuntament, l’adjudicatari podrà organitzar activitats especials amb un horari d’obertura diferent a l’establert, sempre donant compliment
a la normativa vigent.

El termini per presentar les ofertes, a les oficines de l'Ajuntament, finalitza el dia 6 de juny de 2022 a les 15.00h. El cànon s’ha establert en 2.000€ + IVA.

Les persones interessades poden consultar el plec de clàusules administratives al Perfil del Contractant d'aquest mateix web o clicant aquí.