Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida

Santa Maria del Castell

L'església de Santa Maria del Castell es troba situada al punt més alt de la vila, davant d'una plaça ocupada antigament pel castell, bell mirador sobre la Ribera de Sió i el Pla d'Urgell, protegit per una barana de ferro. És l’únic edifici conservat que formava part de l’antic recinte del Castell de Cubells.

Construïda al Segle XII, consta d’una sola nau coberta amb volta de canó de perfil apuntat. A llevant escapça la nau un absis semicircular i en el tram immediatament inferior s’hi obre dos arcosolis, buidats als murs laterals, que eixamplen l’esplai de l’edifici.

La porta s’obre a la façana sud i és l’element més vistós del conjunt. Com la majoria de les de l’anomenada escola lleidatana, és emmarcada per un cos eixit, coronat per una cornisa sostinguda per mènsules esculpides. La portada és formada per sis grups d’arquivoltes decorades i un guardapols i sis parelles de columnes monolítiques en cadascun dels muntants, acabades en sis capitells igualment esculpits a cada banda.

A l’interior s’hi conserva i venera la imatge de la Mare de Déu de la Llet. Peça d’alabastre d’estil gòtic.

Església de Sant Pere

L’església parroquial de Sant Pere, es troba situada al centre del poble. Fou bastida als segles XIII i XIV en l’estil de transició del romànic al gòtic, sobre l’antiga església romànica de Sant Pere.

És un magnífic edifici d’una sola nau amb capelles laterals de traceria gòtica i volta unida per interessants claus esculturals. Els recintes de les capelles són obertes entre el mur i els contraforts, ben marcats a l’exterior.

La volta de canó apuntat de la nau descansa sobre mènsules amb motius estilitzats de gust mudèjar.

Ha sofert diverses transformacions com la torre campanar i una nova façana d’estil neoclàssic (XVIII) d’escàs mèrit.

Actualment, a l’interior, conserva un púlpit esculpit amb pedra policromada (segle XV), la imatge del Sant Crist, de fusta policromada (segle XV) i la imatge de la Mare de Déu de l’esperança, magnífica talla romànica de fusta policromada.

Capella romànica de Sant Miquel

A la part baixa del poble, després del primer repoblament, es formà un raval anomenat de Sant Miquel, per la capella que s'hi havia erigit ja al segle XIII, a la mateixa època de la parròquia. És un petit edifici de planta rectangular i absis semicircular, amb la nau coberta amb una volta de canó apuntada.

Ruïnes de l'església de Sant Bartomeu de Pugis

Al despoblat de Pugis, ja prop del Sió, hi ha les ruïnes de l'església de Sant Bartomeu de Pugis, romànica, de la qual resta només l'abscís i part de la nau; es troba a la banda de llevant del tossal on s'espargeixen els vestigis de l'antic poble de Pugis. Vers el 1960 s'hi descobrí una ara antiga, conservada a l'Institut d'Estudis Ilerdenses, que havia estat aprofitada en data relativament moderna per a encastar-hi una roda de molí i que presenta en dues cares oposades dos relleus de tosca factura relatius a Maria, considerada una obra del segle IX.

Verge del Castell

Imatge d'alabastre, asseguda, del segle XIV. També és coneguda pel nom de Verge de la Llet. És la patrona de Cubells i tradicionalment s'anomena Verge del Castell.

Trona de l'església de Sant Pere

Vista general de la trona d'estil gòtic, com el temple.

Verge de l'Esperança

Talla de fusta asseguda del segle XIII. Primitiva imatge del Castell. Es troba a l'església de Sant Pere.

Arxiu Històric de Pergamins

El fons documental conservat i custodiat a l’arxiu municipal de Cubells el composen, ara com ara, 132 pergamins i 5 metres lineals de documentació en paper. Tot i que, entre aquests 132 pergamins, n’hi ha de tipologies molt diverses, sens dubte hi predominen els documents
de caire econòmic.