Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida

La Torre de Fluvià és un poble agregat del municipi de Cubells, situat a 2,5 quilòmetres al sud-est del municipi de Cubells, a la comarca de la Noguera. Te una població de 20 habitants.

La seva festa major és celebra l’últim cap de setmana d’Agost.

 

Al municipi trobem l’església de Sant Salvador de Torre de Fluvià, es tracta d'un edifici aïllat que consisteix en una església d'una sola nau, orientada d'est a oest i amb una capella rectangular adossada a la cara sud i un campanar d’espadanya sobre la façana principal. L'església està emplaçada en el vessant sud del turó, a cavall d'un fort desnivell, de manera que la façana nord, a nivell de la plaça de Major, que s'obre ben bé al centre del poble, resulta de poca alçada. Des del carreró adjacent a la façana nord cal descendir uns 3 m per unes escales per arribar al nivell del carrer de l'Església, que mena directament a la porta. La façana sud i la capella adjunta fonamenten a la part inferior del desnivell, a uns 4 m per sota del nivell de circulació de l'església. Aquesta localització fa que l'edifici, de poca grandària, es vegi ofegat a la banda nord i oest pels edificis circumdants, mentre que a l'est i al sud ofereix visibilitat completa. L'edifici està fet amb aparell irregular de carreus de gres de mides diferents lligats amb morter de calç. La teulada és a doble vessant, amb ràfec d'un nivell de teula i un de rajola plana.

La façana principal, encarada a ponent, conté l'únic accés en forma de portalada d’arc de mig punt de dovelles, gairebé amagada entre el talús septentrional i els habitatges de la banda sud. En la dovella clau hi ha inscrita la data de '1706', que es considera la data fundacional de l'església, malgrat estigui bastida sobre un edifici anterior d'origen romànic. A sobre de la porta hi ha una senzilla finestra rectangular. Una cornisa convexa de pedra sense cap ornamentació marca la diferència entre el cos de la nau i l'espadanya, de coronament triangular i amb dos ulls d'arc de mig punt i un petit òcul a sobre. L'espadanya es dreça sobre un cos rectangular, també a doble vessant, que s'eleva sobre la resta de la nau. La capella que s'adossa a la nau a la cara meridional presenta dues petites obertures d'arc de mig punt i, a la capçalera, recta, només hi ha una petita espitllera. L'interior es troba totalment reformat.

 

També podem trobar un antic forn de pa.

El Local Social és un equipament municipal construït on antigament hi havia el corral de les escoles. Per aquest motiu està just al costat de l'edifici que aquestes havien ocupat.
Es tracta d'una sala per fer-hi reunions i actes del poble.

Des de fa molts anys, el patró de la  Torre de Fluvià ha estat i és Sant Salvador, la festivitat del qual se celebra el 6 d'agost. Actualment no té lloc cap esdeveniment especial però fins a les primeres dècades del segle XX era la data en la qual se celebrava la festa major, moment en què va ser traslladada al cap de setmana de l'últim dissabte d'agost, mantenint-se així fins al moment.