Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
IMPOSTOS

IBI URBANA

IBI RÚSTICA

VEHICLES

CLAVEGUERAM

ESCOMBRARIES

AIGUA:  Cassa Aigües i Depuració S.L  (Pagament trimestral).