Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida
Ajuntament de Cubells Administracions públiques Cubells Lleida

PLA EXTRAORDINARI D'INVERSIONS LOCALS 2017-2018

05/05/2021

La Diputació de Lleida, per Junta de Govern 39/2019, de 19 de desembre, ha atorgat 9.226,88€ per dur a terme l'actuació "Asfaltat del carrer lateral i millora dels accesos a l'edifici dels graners de Cubells"